Stwórz drzewo genealogiczne z Family Tree Builder


Miłośnicy poszukiwania swoich korzeni, mają teraz do dyspozycji bardzo przydatne komputerowe narzędzie. To Family Tree Builder, za pomocą którego można zbudować drzewo genealogiczne. Ponadto można je także udostępnić w sieci, w celu poszukiwania krewnych na całym świecie.

treeZa pomocą prostego interfejsu, można stworzyć nowe drzewo lub dopracować już wykonane. W łatwy sposób można tworzyć nawet bardzo skomplikowane linie rodowe, tworzyć wykresy, dopasowywać zdjęcia, a istotne dla rodziny miejsca zaznaczać na mapach Google. Przy osobach można wpisywać nie tylko imię, nazwisko, ale także kontaktowy adres e-mail, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, a w przypadku zmarłych również datę śmierci. Można też zawrzeć w drzewie informacje o wyglądzie zewnętrznym przodków, wpisać powtarzane przez nich sentencje czy cytaty. Program ma jeszcze wiele innych przydatnych funkcji, które warto wypróbować.