Sprawdź poziom smogu


Wiele słyszymy w mediach na temat jakości powietrza. Teraz możemy sprawdzić stan smogu za pomocą aplikacji na smartfonie. 

Dostępnych jest kilka aplikacji prezentujących informacje o stanie powietrza w najbliższej okolicy. Możemy sprawdzić poziom smogu tak jak sprawdzamy temperaturę powietrza czy ciśnienie atmosferyczne w aplikacji pogoda.

Jakość powietrza w Polsce

Najbardziej wiarygodna wydaje się być aplikacja „Jakość powietrza w Polsce”, dostępna na Android oraz iOS. To aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wyświetla bieżące dane o jakości powietrza, z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Instytutu Środowiska. Znajdziemy w niej ogólną ocenę jakości powietrza oraz wyniki pomiarów aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Pochodzą one z najbliższej stacji pomiarowej.

Kanarek

Inna popularna aplikacja dotycząca stanu smogu to bardzo prosty w użyciu „Kanarek” na Android, który informuje o stężeniach pyłów zawieszonych PM 2,5, pyłów zawieszonych PM 10, dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) oraz ozonu (O3). Dzięki tej aplikacji można sprawdzić też sytuację smogową w Polsce i w poszczególnych miastach.

Zanieczyszczenie powietrza

Kolejna, dostępna dla użytkowników smartfonów z Androidem aplikacja to „Zanieczyszczenie powietrza”. Korzysta ona z danych dostarczanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Prezentuje w formie wykresów stopień zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10, pyłami PM2,5, dwutlenkiem siarki (SO2), dwutlenkiem azotu (NO2), ozonem (O3), tlenkiem węgla (CO) i benzenem (C6H6).

Smok Smog

W Polsce południowej można również korzystać z darmowej aplikacji „Smok Smog” na Android oraz iOS i Windows Phone. Aplikacja ta była wcześniej przeznaczona była wyłącznie dla Krakowa, jednak rozbudowano ją o kolejne miejscowości.